Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/73/2023

(FO) Berky František (22.02.1998)

Zvolen , 96001 Zvolen

Spisová značka, typ konania:
2OdK/73/2023, Oddlženie - Konkurz
Súd:
Okresný súd Banská Bystrica, odvolací súd Krajský súd v Banskej Bystrici
Sudca:
Mgr. Zuzana Antalová
Stav konania:
23.03.2023 - Vyhlásený konkurz
História stavov konania:
01.03.2023 - Podaný návrh na vyhlásenie konkurzu (oddlženie)
23.03.2023 - Vyhlásený konkurz
Navrhovatelia:
Berky František, , 96001 Zvolen, Slovensko
Lehoty:
Na konaní nie sú žiadne lehoty
Na konaní sa nenachádzajú žiadne pohľadávky , žiadny majetok a žiadne pohľadávky proti podstate.
Typ konania podľa územnej platnosti:
Hlavné konanie